Åsbackaskolan

Åsbackaskolan.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten Åsbackaskolan, som är en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet. Åsbackaskolan ligger i Örebro och tar emot elever från hela landet.

På Åsbackaskolan får eleverna en utbildning anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen utgår från specialskolans läroplan och grundsärskolans kursplaner, där även inriktning träningsskola ingår.

I broschyren får du veta mer om hur vi arbetar med undervisning, fritidshem och boende samt hur du söker till specialskolan.

Denna broschyr vänder sig till dig som är vårdnadshavare och som funderar på om Åsbackaskolan skulle passa ditt barn.

Visa mer

ISBN
9789128009478
Artikelnummer
00964
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor