Originalprodukt:
Ärtan Pärtan Piff Paff Puff - Pärtan, Liber AB, Första upplagan

Ärtan Pärtan Piff Paff Puff - Pärtan, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
55 kr exkl. 6% moms
Läsförståelse för nybörjare!
Fem böcker som vänder sig både till elever som precis börjat läsa och till dem som kanske behöver lite mer träning. Övningarna är enkla och instruktionerna korta. Ärtan, Pärtan, Piff, Paff och Puff kan även användas vid undervisning i svenska som andraspråk för skolår 1-3.

Läs mer
Tidigt under höstterminen kan barnen på egen hand arbeta med Ärtan som bygger på ord med först tre, sedan fyra bokstäver samt ord med ändelserna -er och -ar.
I Pärtan tränar eleverna konsonantmöten och dubbelteckning i korta ord, enkla fraser och meningar.
Övningarna är enkla, instruktionerna korta. Mönsterexemplen visar hur uppgifterna ska lösas. Rubrikerna anger den ordtyp som används.
I Piff, Paff och Puff ökar lästräningen successivt med sammansatta ord, ord med ck, ng, j, sj och tj.

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

ISBN
9789121078853
Artikelnummer
9121078853-PCG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare