Årsredovisning 2017

Illustrerade staplar och diagram.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Årsredovisning

När Specialpedagogiska skolmyndigheten nu gått in på sitt tionde verksamhetsår kan det med tillfredsställelse noteras att mycket har hänt under dessa tio år såväl som under det senaste verksamhetsåret. Samti­digt är det viktigt att konstatera att det finns mycket kvar att göra innan barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning har tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Detta tar myndig­heten som en utmaning för att fortsätta arbetet med att utveckla verk­samheten för att på bästa sätt bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

Visa mer

ISBN
9789128007160
Artikelnummer
00716
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
150 sidor