Originalprodukt:
Arena Antologi 4, , Första upplagan

Arena Antologi 4, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Antologi 4.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
290 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Arena

Arena är ett basläromedel som passar många olika arbetssätt. Oavsett om eleverna ska läsa skönlitteratur eller sakprosa, skriva noveller eller tidningsartiklar, göra muntliga övningar eller arbeta med grammatik så är Arena en oumbärlig hjälp och inspirationskälla.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789127739949
Artikelnummer
9127739949-HB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur
Språk
Svenska
Medietyp
Dvd/cd-rom