Arbeta med språkstörning i SO-undervisningen

Omslag till Arbeta med språkstörning i SO-undervisningen.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Arbeta med språkstörning

I Arbeta med språkstörning i SO-undervisningen får du tips på hur du kan stötta eleverna med språkinlärningen kopplat till undervisningen i SO-ämnena. Texten bygger delvis på intervjuer med lärare och specialpeda­goger som har stor erfarenhet av elever med språkstörning och ett urval från didaktisk litteratur inom ämnet. Materialet riktar sig till dig som är ämneslä­rare i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurs 4 till 9, men kan även vara till stöd för lärare i gymnasieskola, vuxenutbildning och för läxläsningsstödjare. De exempel som ges i texten är förslag som du behöver anpassa till din undervisning och till dina elevers behov.

Vill du veta mer om språkstörning rekommenderar vi SPSM:s Studiepaket språkstörning. I studiepaketet får du och dina kollegor mer kunskap om vilka konsekvenser språk­störning kan få i olika åldrar och vad ni kan göra för att öka förutsättningarna för lärande och utveckling.

Visa mer

ISBN
9789128010085
Artikelnummer
01008
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
35 sidor