Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen

Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen omslag.
Produkttyp: Publikation och rapport
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9

Ingår i serien Arbeta med språkstörning

Att arbeta aktivt med de språkliga inslagen i matematikundervisningen är bra för alla elever, men det är särskilt viktigt för att främja lärande och utveckling hos elever med språkliga svårigheter. Den här publikationen beskriver vad som kan vara särskilt utmanande i matematiken för elever med språkstörning. Texten innehåller också pedagogiska strategier som kan stötta lärande och utveckling.

Publikationen beskriver hur undervisningen kan planeras och genomföras för att minimera hindren som språket utgör och stötta elevernas utveckling av språket som ett redskap för lärandet i matematik. Här finns förslag på strategier och checklistor för att tillgängliggöra lärmiljöerna i matematikundervisningen, till exempel hur du som lärare kan arbeta med båda ämnesspecifika och generella begrepp, texter och visualiseringar.

Publikationen riktar sig främst till lärare i matematik i årskurs 4 till 9. Innehållet kan även vara användbart för lärare som arbetar med äldre elever och för andra som stöttar elevernas lärande och utveckling.

Visa mer

ISBN
9789128009928
Artikelnummer
00992
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
26 sidor