Arbeta med språkstörning i förskola och skola

Två illustrerade figurer hälsar på varandra.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Arbeta med språkstörning

Språkstörning är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att producera och förstå talat språk. Svårigheterna skiljer sig åt mellan olika personer och kan ändra karaktär över tid. Skollagen är däremot lika för alla. Den säger att alla ska få det stöd som de behöver. Det är ofta en utmaning att undervisa barn och elever med språkstörning och att hitta rätt stöd för varje individ. Den här skriften ger tips om hur du kan arbeta för att skapa förutsättningar i förskola och skola för barn och elever med språkstörning. Skriften är tidigare tryckt i tiotusentals exemplar och efterfrågan har varit stor. Den skrevs för första gången 2015 och detta är en uppdaterad version.

Arbeta med språkstörning i förskola och skola finns bara som nerladdningsbar PDF.

See Working with developmental language disorder in preschools and schools for the English version/translation.

Visa mer

ISBN
9789128002585
Artikelnummer
00258
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
36