Anpassade läromedel förteckning 2018

Illustration av elever som sitter vid skolbänken och använder olika typer av hjälpmedel.
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, särvux, Komvux och SFI. Läromedlen anpassas utifrån en icke visuell pedagogik och enligt § 17 i upphovsrättslagen.

Paragraf 17 reglerar undantag i lagen för att personer med funktionsnedsättning skall kunna tillgodogöra sig det bakomliggande verket.

I den här förteckningen finns förlagsutgivna läromedel som är tillgängligjorda av Specialpedagogiska skolmyndigheten i följande format:

  • Tryckt punktskrift
  • E-bok med text i Textview-format
  • E-bok med text i HTML-format
  • E-bok i DAISY-format med ljud (DAISY ljud)
  • E-bok i DAISY-format med text och ljud (DAISY text och ljud)

Om du inte hittar det förlagsutgivna läromedlet i förteckningen här så kan du ansöka om att få det nyproducerat. Detta gör du här i Specialpedagogiska skolmyndighetens webbutik, via fliken Ansökan om anpassning av läromedel. Leveranstiden vid ansökan om nyproduktion är upp till sex till tio månader, beroende på läromedlets omfång och komplexitet.

Visa mer

Artikelnummer
12
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
72 sidor