Alpha dart

Måltavla.
Produkttyp: Spel
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning
420 kr exkl. 25% moms

Alpha dart är ett spel för träning av ordbildning och grammatiska konstruktioner. Spelet består av en magnettavla med alfabetets bokstäver (diameter 45 cm) och tre magnetpilar. Manualen innehåller språkliga övningar och spel av varierande svårighetsgrad.

Artikelnummer
3630
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Övriga detaljer
2,74 kg