Originalprodukt:
Alma A Svar på tal, Liber AB, Tredje upplagan

Alma A Svar på tal, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
54 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Alma

Facit till Alma Grundbok A.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Tredje upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789121205204
Artikelnummer
9121205204-EAB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom