Originalprodukt:
Alla tiders historia Maxi, Gleerups Utbildning AB, Andra upplagan

Alla tiders historia Maxi, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
429 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Alla tiders historia Maxi ger ordentligt med utrymme åt historien och lyfter fram sammanhangen. Här får läsaren också möta konst- och arkitekturhistorien i ord och bild. Fördjupningsrutor tar upp historisk forskning och historiedebatt. Boken inleds med ett kapitel om källor.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140649225
Artikelnummer
9140649225-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom