Originalprodukt:
abc Läsöva b, punktskrift, Specialpedagogiska skolmyndigheten,

abc Läsöva b, svartskrift

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
En fotboll.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
40 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Abc med punktskrift

En läslära för yngre elever som ska lära sig läsa och skriva punktskrift. Elevernas material finns i både punktskrift och svartskrift. Detta gör det möjligt för lärare, klasskamrater, föräldrar och andra intresserade att följa med i texterna och orientera sig i böckerna. I några av böckerna finns det bilder. Materialet framtaget med fokus på aktivt deltagande för alla elever i klassen.

abc Läsöva b, är en övningsbok som är uppbyggd enligt ljudmetoden. Den är tänkt att lotsa nybörjaren in i läsandets värld.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128103077
Artikelnummer
10307
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare