ABC-Klubben åk 2 Diamantjakten Läxbok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
ABC-Klubben åk 2 Diamantjakten Läxbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
46 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien ABC-klubben

ABC-klubben en magisk läsupplevelse på flera nivåer

ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för förskoleklass till årskurs 3. Det har gedigen vetenskaplig grund, förankring i de nya kursplanerna, tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering.

Till varje kapitel i läseboken finns en sida i läxboken. Eleven utvärderar sin läsning och föräldern återkopplar. Därefter följer uppgifter om innehållet i texten att lösa hemma.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127424401
Artikelnummer
9127424401-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart