abc Datorövningar

Omslag abc Datorövningar, blå bakgrund med en dator i förgrunden.
Produkttyp: Digitala läromedel E-bok
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Komvux i svenska för invandrare
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
75 kr exkl. 25% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Abc med punktskrift

abc Datorövningar används i bokstavs- och läsinlärningen för blivande punktskriftsläsare. Övningarna varierar och stimulerar punktskriftsinlärningen och ger eleven möjlighet att öva självständigt.

abc Datorövningar tränar och utvecklar elevens förmåga att skriva punktskriftstecken och att läsa taktilt på punktskriftsskärmen. Övningarna innehåller ord, meningar, texter, bokstavslåtar, rim och ramsor som eleven känner igen från abc med punktskrift.

Programmet styrs med få och enkla kommandon. I programmet används talsyntes* och inspelat ljud för att ge instruktioner, förstärkningar och uppmuntran i inlärningsprocessen. Samtliga texter som ingår i abc Datorövningar finns också med punktskrift. De följer med i en separat pärm.
abc Datorövningar ingår i serien abc med punktskrift.

Fungerar tillsammans med JAWS 2020,2021 och 2022 i Windows 10.

*Från Windows 10 och framåt har användare tillgång till talsyntesrösten Microsoft Bengt kostnadsfritt. Vi rekommenderar att du i första hand använder den tillsammans med abc Datorövningar. Läs mer i installationsanvisningarna hur den installeras.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
6651
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Nedladdningsbart Pc (installeras)