abc Datorövningar

Omslag abc Datorövningar, blå bakgrund med en dator i förgrunden.
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Komvux i svenska för invandrare
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
75 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Abc med punktskrift

abc Datorövningar kan användas i bokstavs- och läsinlärningen för blivande punktskriftsläsare. Övningarna kompletterar, varierar och stimulerar elevens punktskriftsläsning och ger möjlighet till självständigt arbete. I övningarna tränar och utvecklar eleven sin förmåga att avläsa taktilt på punktskriftsskärmens läsrad och att forma och skriva punktskriftstecken.

I programmet används talsyntes och inspelat ljud för att ge instruktioner, förstärkningar och uppmuntran i inlärningsprocessen. För att styra programmet används få och enkla kommandon. I datorövningarna finns ord, meningar, texter, bokstavslåtar, rim och ramsor som eleven stött på och känner igen från de övriga delarna av abc med punktskrift.

I den senaste revideringen har samtliga texter som ingår i abc Datorövningar tryckts i punktskrift och medföljer vid beställningen i en separat pärm.

Installationsanvisningar för abc Datorövningar följer med i abc Lärarhandledning, best.nr 6652. Fungerar i Windows 7. Du kan även ladda ner installationsanvisningar för JAWS version 18.

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
6651
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Pc (installeras)