123ABC Räkna Skriva Läsa

Framsida 123ABC

Gå till läromedlet

Produkttyp: Digitala läromedel Webbaserad tjänst
Ämne: Matematik Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Specialskola åk 1-4
Målgrupp: Döv Nedsatt hörsel

Läromedlet 123ABC Räkna-Skriva-Läsa är ett material som tagits fram utifrån regeringsuppdraget för tidiga insatser enligt Läsa Skriva Räkna-garantin. LSR-garantin gäller från och med 1 juli 2019. Läromedlet är uppdelat i de två delarna 123-Räkna och ABC-Skriva-Läsa med en gemensam startsida. Materialet har svenskt teckenspråk och svenskt tal som genomgående presentationsspråk och undertext finns som tillval.

123-Räkna innehåller grundläggande fakta och övningar för inlärning av matematik för nybörjare och möjliggör utveckling av taluppfattning och ett matematiskt tänkande via teckenspråket. 123-Räkna omfattar de fyra delarna Sifferhusen, Perspektiv-ön, Mönstercaféet och Sago-ön, där eleven kan träna på siffror och tal, utveckla sin rumsuppfattning, färdigställa mönster och öka sin förståelse för lägesord och proportionella begrepp.

ABC-Skriva-Läsa innehåller grundläggande fakta och övningar för inlärning av att läsa och skriva svenska som nybörjare och möjliggör utveckling av grunderna till att läsa och skriva via teckenspråket. ABC-Skriva-Läsa omfattar de fyra delarna Alfabetet, Målarbok, Gör så här och Ord och bild, där eleven bland annat kan träna på bokstäver på varierande sätt, följa instruktioner på olika nivåer och träna på ordbilder.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Medietyp
Webbaserade läromedel