123ABC Räkna Skriva Läsa (beta)

Detta är en betaversion där endast ABC är färdigställt. 123 kommer under hösten 2020.

123abc.

Gå till läromedlet

Produkttyp: Digitala läromedel Webbaserad tjänst
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Specialskola åk 1-4
Målgrupp: Döv Nedsatt hörsel

Läromedlet är uppdelat i två byar med en gemensam startsida. I denna första beta-version finns ABC-Skriva-Läsa tillgänglig och under hösten 2020 öppnar även 123-Räkna.

ABC-Skriva-Läsa innehåller grundläggande fakta och övningar till inlärning av att läsa och skriva svenska som nybörjare. Delarna i ABC är Alfabetet, Målarbok, Gör så här och Ord och bild. Materialet har svenskt teckenspråk som genomgående presentation och förklaring till övningarna med svenskt tal och undertext som tillval.

Målgruppen är Specialskolan från Förskoleklass upp till klass 1. Materialet utgår från kursplanens mål i svenska och svenskt teckenspråk för döva och hörselskadade inom Specialskolan (Lspec -11). Det utgår även från målen i Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial för Förskoleklassen ”Hitta språket” och det Nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för år 1.

Läromedlet 123ABC Räkna Skriva Läsa är ett material som genomförts från regeringsuppdraget för tidiga insatser enligt Läsa Skriva Räkna-garantin. LSR-garantin gäller from 1 juli 2019.

Visa mer