Worldwide English 6 Allt i ett-bok, E-bok med text i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Framsida läromedel worldwide english 6 allt i ett bok
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
389 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Worldwide English 5 och 6 är ett läromedel för de högskoleförberedande programmen. Worldwide English är ett komplett läromedel för engelska 5 och 6 som ger eleverna kunskaper för att klara av de kommunikativa situationer de möter i verkliga livet, men även verktyg att klara de nationella proven. I Worldwide English finns intresseväckande texter, noveller, dikter, sånger och utdrag ur romaner. 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152326701
Artikelnummer
9789152326701-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart