Originalprodukt:
Wings black 9 Workbook, Natur och Kultur, Första upplagan

Wings 9 Black Workbook, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
130 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 4

Ingår i serien Wings

Wings black för årskurs 9 innehåller följande teman: Crime and Punishment, Love, Life and Death samt English around the World. Övningarna i Workbook är samlade under rubrikerna: Words and phrases, Speaking, Reading, Writing och Listening. Alla instruktioner är på engelska och grammatikövningarna ligger sist i varje sektion. 

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

ISBN
9789127419001
Artikelnummer
9127419001-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Tryckt form