Originalprodukt:
What's Up? 3 Workbook, Sanoma Utbildning AB,

What's Up? 3 Workbook, tryckt punktskrift, gles, enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Fotboll träffar ett fönster som då går sönder.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Engelska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
90 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 13

Ingår i serien What´s Up?

I What´s Up? 3 får eleverna träffa en engelsk familj och följa med barnen på ett sommarläger. Till varje kapitel i Workbook finns skriv-, tal-, läs- och hörövningar.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Ladda ner

ISBN
9789152304273
Artikelnummer
9152304273-PCG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning AB
Författare
Medietyp
Tryckt form