Originalprodukt:
Vivat litteratura Latina!, Liber AB, Första upplagan

Vivat litteratura Latina!, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Latin - språk och kultur
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
250 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Kurs A-C
Vivat lingua Latina! är en grundbok i latin med allmän språkkunskap för gymnasieskolan, vuxenutbildning och självstudier.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121178201
Artikelnummer
9121178208-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom