Originalprodukt:
Vinnare i långa loppet, SISU Idrottsböcker,

Vinnare i långa loppet, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vinnare i långa loppet.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Specialidrott
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
210 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Hösten 2011 startar en ny gymnasiereform med nya ämnesplaner. Ämnet ”Specialidrott” kommer då enbart att ges inom ramen för riksidrottsgymnasium och nationella idrottsutbildningar. Målet med ämnet är att det ska möjliggöra en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå och behandla metoder och teorier för att nå bästa möjliga prestationsutveckling. Som stöd för dig som är lärare i ”Specialidrott” har SISU Idrottsböcker, tillsammans med Elitidrott och utbildning på Riksidrottsförbundet, producerat en ny bok i ämnet ”Tränings- och tävlingslära”. Vinnare i långa loppet – Tränings- och tävlingslära i Specialidrott fokuserar på kursplanen för ”Tränings- och tävlingslära 1” som tar fasta på prestationsutveckling. Texterna bygger på aktuella rön inom respektive ämnesområde och författarna består av forskare, experter och andra sakkunniga.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789186323141
Artikelnummer
9186323141-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
SISU Idrottsböcker
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom