Villkor för utbildning

Villkor för utbildning.
Produkttyp: Publikation och rapport

Den här rapporten innehåller en kartläggning av villkor som barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning har att förhålla sig till i sin utbildningssituation. Mer precist fokuserar vi på i vilken utsträckning barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning, utifrån sina egna uppfattningar, har tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet samt en tillgänglig och trygg lärmiljö.

Det nuläge som beskrivs i den här kartläggningen baseras på flera olika källor. När vi tagit fram underlag har vi så långt det varit möjligt utgått från barns, elevers och vuxenstuderandes perspektiv. Poänger görs också utifrån beskrivningar av lärare, skolledare och ett mer övergripande samhällsperspektiv.

Visa mer

ISBN
9789128000529
Artikelnummer
00052
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
76 sidor