Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning

Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning.
Produkttyp: Publikation och rapport

Den här utvecklingsrapporten presenterar resultatet från en nationell kartläggning av skolors och huvudmäns behov av stöd i arbetet med att möta elever med språkstörning. Denna kartläggning har genomförts med syftet att inventera och analysera vilka stödbehov som finns hos huvudmän och skolor i deras arbete med elever med språkstörning. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har undersökt vilka utbildningsalternativ som eleverna erbjuds, vilka stödfunktioner och insatser som finns att tillgå och vilka behov och utmaningar som skolor och huvudmän har. Kartläggningen avser bidra till kunskaper som är värdefulla i Specialpedagogiska skolmyndighetens framtagande av kompetensutvecklingsinsatser som är strategiska, tillgängliga och likvärdiga i hela landet. Kunskaperna ger även kännedom om vilka förutsättningar skolor och huvudmän över hela landet har när det kommer till att möta elever med språkstörning.

Visa mer

ISBN
9789128003056
Artikelnummer
00305
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
63 sidor