Vegetationszoner kartor, 9 st + nyckel, paket

Världskarta i relief med vegetationszoner markerade.
Produkttyp: Taktila bilder
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
150 kr exkl. 6% moms

Paketet omfattar världens vegetationszoner. Formatet på kartorna är A3. Varje karta består av 1 kartblad.

Klaffmapp

Symbolnyckel, Barrskog, Lövskog, Macchia, Öken, Polarområde, Regnskog, Savann, Stepp och Tundra.

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Läs mer om svällpappersbilder på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
60170
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Eva P Eriksson
Omfång
9+1 bilder