Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Skola på elevernas villkor

Publikation och rapport
0 kr
SPSM har fem regionala specialskolor som vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Eleverna som har sin skolgång hos oss erbj...

Från upplevelse till samtal

Publikation och rapport
0 kr
Vilka är förutsättningarna för att en partner ska uppfatta och svara på yttringar hos ett barn med medfödd dövblindhet? Format: A4.

EuroNews 22

Publikation och rapport
0 kr
EuroNews är en tidskrift som kommer ut ett par gånger per år med specialpedagogiska nyheter från de länder som ingår i European Agency for Special Nee...

EuroNews 22, engelska

Publikation och rapport
0 kr
EuroNews is the newsletter from European Agency for Special Needs and Inclusive Education which provides information about the Agency's activities and...

Delårsrapport 2014

Publikation och rapport
0 kr
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) delårsrapport per 2014-06-30.

OPTIC Optimising the Inclusive Classroom

Publikation och rapport
0 kr
I ett inkluderande samhälle är noggrann utformning av lärandemiljön en av huvudfaktorerna för att alla elever ska nå framgång. Comeniusprojektet OPTIC...