Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Ökad måluppfyllelse för alla elever, stödresurs för självutvärdering.

Ökad måluppfyllelse för alla elever, stödresurs för självutvärdering

Publikation och rapport
0 kr
På flera ställen runtom i Europa börjar man alltmer sätta fokus på kvalitet och rättvisa, och i takt med ökad decentralisering i Europa, blir det allt...
Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning.

Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning

Publikation och rapport
0 kr
Denna rapport innehåller en översikt över projektet om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning, som genomfördes av European Agen...
Åsbackaskolan – for pupils who are deaf or hard of hearing combined with learning disabilities.

Åsbackaskolan – for pupils who are deaf or hard of hearing combined with learning disabilities

Publikation och rapport
0 kr
The Swedish National Agency for Special Needs Education and Schools runs Åsbackaskolan on behalf of the State, providing education from pre-school cla...
Åsbackaskolan.

Åsbackaskolan

Publikation och rapport
0 kr
Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten Åsbackaskolan, som är en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kom...
Årsredovisning 2019.

Årsredovisning 2019

Publikation och rapport
0 kr
När ett verksamhetsår ska summeras sker det i tabeller, diagram och analyser. Den här årsredovisningen är inget undantag. Uppgifterna baseras på de må...
Illustrerat landskap där horisonten påminner om ett diagram.

Årsredovisning 2018, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publikation och rapport
0 kr
Specialpedagogiska skolmyndigheten har analyserat hur situationen serut för vår målgrupp på en övergripande nivå. Myndighetens rapportVillkor för utbi...
Illustrerade staplar och diagram.

Årsredovisning 2017

Publikation och rapport
0 kr
När Specialpedagogiska skolmyndigheten nu gått in på sitt tionde verksamhetsår kan det med tillfredsställelse noteras att mycket har hänt under dessa ...
Årsredovisning 2015.

Årsredovisning 2015 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publikation och rapport
0 kr
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) verksamhetsår 2015 har präglats av ett ökat samarbete med externa aktörer. Detta gäller inte minst samarbet...
framsida spsm logga

Årsredovisning 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publikation och rapport
0 kr
I årsredovisningen för 2014 kan myndigheten visa en ökning av omfattningen i många delar av verksamheten. Antalet samverkansmöten med skolhuvudmän ha...
publikationer framsida spsm logga grön

Årsredovisning 2012 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publikation och rapport
0 kr
Av SPSM:s Årsredovisning för 2012 framgår att resultaten fortsatt förbättras inom flera verksamhetsområden. Inom specialpedagogiskt stöd har antalet k...