Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Mentorshandboken

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Att få stöd i studiesituationen är viktigt i utbildning på alla nivåer, även på universitet och högskolor. Mentorshandboken är ett webbaserat stödmate...