E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Religion 7-9.

Religion 7-9, E-bok Textview

Religionskunskap E-bok
154 kr
Lägg i varukorg, Religion 7-9
Capensis religionsbok följer, liksom de övriga böckerna i Capensis SO-serie, det centrala innehållet i tur och ordning som det står i kursplanen. Boke...
Religion 7-9.

Religion 7-9, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Religionskunskap E-bok
154 kr
Lägg i varukorg, Religion 7-9
Capensis religionsbok följer, liksom de övriga böckerna i Capensis SO-serie, det centrala innehållet i tur och ordning som det står i kursplanen. Boke...
Religion 7-9.

Religion 7-9, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Religionskunskap E-bok
154 kr
Lägg i varukorg, Religion 7-9
Capensis religionsbok följer, liksom de övriga böckerna i Capensis SO-serie, det centrala innehållet i tur och ordning som det står i kursplanen. Boke...
Religion och sammanhang 1 och 2.

Religion och sammanhang 1 och 2, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Religionskunskap E-bok
373 kr
Lägg i varukorg, Religion och sammanhang 1 och 2
Börge Rings populära böcker i religionskunskap ger stor möjlighet att variera och anpassa undervisningen till olika situationer och elevgrupper. Relig...
Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6.

Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Religionskunskap E-bok
78 kr
Lägg i varukorg, Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6
Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förm...
Upptäck Religion Arbetsbok.

Upptäck Religion Arbetsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Religionskunskap E-bok
80 kr
Lägg i varukorg, Upptäck Religion Arbetsbok
För att eleverna ska få möjlighet att växa upp till demokratiska medborgare behöver de kunskaper om hur andra människor tror och tänker. Därför har vi...
Omslag.

SO-serien Religion Ämnesboken, E-bok Textview

Religionskunskap E-bok
310 kr
Lägg i varukorg, SO-serien Religion Ämnesboken
SO-Serien Religion är ett konkret läromedel som låter eleverna bekanta sig med, fördjupa sig i och reflektera kring religioner och livsåskådningar. De...
Bild saknas

Religion helt enkelt, E-bok Textview

Religionskunskap E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
266 kr
Lägg i varukorg, Religion helt enkelt
Religion – helt enkelt är ett läromedel för religionskunskap 1. Texten tar avstamp i Sverige och det religiösa liv som finns här. I beskrivningen av r...
Bild saknas

Impuls Religion Grundbok 1, E-bok Textview

Religionskunskap E-bok
113 kr
Lägg i varukorg, Impuls Religion Grundbok 1
Grundtanken i Impuls Religion är att alla världens religioner finns här i klassrummet, som en del av den svenska vardagen. Därför är samtalet viktigt,...
Omslag.

PULS Religion 4-6 Grundbok, E-bok Textview

Religionskunskap E-bok
264 kr
Lägg i varukorg, PULS Religion 4-6 Grundbok
Med PULS Religion får eleverna grundläggande kunskaper om religion och etik som ger underlag för spännande samtal. Ni läser om ursprungsfolkens tro oc...