E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok.

E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
389 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok
E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok har ett stort antal verklighetsnära övningar och projektuppgifter. Genom en tydlig indelning är det enkelt att se v...
Bild saknas

Balans Företagsekonomi 2 Fakta, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
319 kr
Lägg i varukorg, Balans Företagsekonomi 2 Fakta
I Balans Företagsekonomi 2, faktabok fördjupas elevens kunskaper i att starta och driva företag. Läromedlet inleds med företagets roll och villkor i s...
Bild saknas

Balans Företagsekonomi 1 Fakta, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
319 kr
Lägg i varukorg, Balans Företagsekonomi 1 Fakta
Balans Företagsekonomi 1 , som är en grundläggande kurs, lär sig eleven att starta och driva företag. Det handlar om allt från entreprenörskap och hål...
Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok.

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
399 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok
E3000 Företagsekonomi 1 är ett heltäckande läromedel i kursen företagsekonomi 1. Faktaboken tar upp företagandets förutsättningar och villkor genom gr...
Bild saknas

Balans Företagsekonomi 1 Övningar, e-bok Textview

Företagsekonomi E-bok
319 kr
Lägg i varukorg, Balans Företagsekonomi 1 Övningar
Övningsboken följer samma struktur som faktaboken, det vill säga åtta block som tydligt speglar det centrala innehållet i kursplanen. Genom tre olika ...
Bild saknas

Balans Företagsekonomi 2 Fakta, e-bok Textview

Företagsekonomi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
319 kr
Lägg i varukorg, Balans Företagsekonomi 2 Fakta
I Balans Företagsekonomi 2, faktabok fördjupas elevens kunskaper i att starta och driva företag. Läromedlet inleds med företagets roll och villkor i s...
Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok.

E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
389 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok
E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok har ett stort antal verklighetsnära övningar och projektuppgifter. Genom en tydlig indelning är det enkelt att se v...
Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok.

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
399 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok
E3000 Företagsekonomi 1 är ett heltäckande läromedel i kursen företagsekonomi 1. Faktaboken tar upp företagandets förutsättningar och villkor genom gr...
Bild saknas

M2000 Classic Fakta, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
398 kr
Lägg i varukorg, M2000 Classic Fakta
M2000 Classic är det kompletta läromedlet för grundläggande studier i marknadsföring. Boken har sin bas i klassisk marknadsföringsteori och bygger på ...
Bild saknas

M2000 Classic Uppgifter, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
299 kr
Lägg i varukorg, M2000 Classic Uppgifter
M2000 Classic är det kompletta läromedlet för grundläggande studier i marknadsföring. Boken har sin bas i klassisk marknadsföringsteori och bygger på ...