Originalprodukt:
Vale! 8 Textboken, Sanoma Utbildning, Första upplagan

Vale! 8 Textboken, e-bok i html-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vale 8.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Spanska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
199 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

¡Vale! är ett läromedel i spanska där eleven möter språket på ett lekfullt och inspirerande sätt genom en måttfull progression och många, variationsrika övningar. I alla delar av ¡Vale! finns möjlighet för lärare och elever att välja olika nivåer efter intresse och förmåga.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789162261719
Artikelnummer
9162261719-HA
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Språk
Spanska
Medietyp
Dvd/cd-rom