Originalprodukt:
Vad vet du om miljön? Arbetsbok, Lära förlag, Första upplagan

Vad vet du om miljön Arbetsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vad vet du om miljön.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi Naturkunskap Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Skolform: Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola Komvux i svenska för invandrare Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
66 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

I arbetsboken Vad vet du om miljön? finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader. De flesta frågorna kan man svara på när man läst Smart att veta om miljön.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789186147822
Artikelnummer
9186147822-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bokverkstan Förlag
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart