Va´ då akåkå?

Vadå AKK.
Produkttyp: Film Stödmaterial
125 kr exkl. 6% moms

Det finns barn, ungdomar och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter inom olika verksamheter i förskola, skola och vuxenundervisning.

Den som har en grav tal- och språkstörning med kommunikativa svårigheter har ofta ett svårt socialt handikapp som kan leda till utanförskap i samhället. En fungerande kommunikation är grundläggande för oss alla – inget kan vara viktigare!

Filmen består av två dvd-skivor. I första filmen får vi möta sex elever i olika skolformer som använder AKK och får se hur de och deras omgivning kommunicerar och använder olika AKK-redskap. Andra filmen behandlar styrdokument, samtal med rektor och samtal med specialpedagoger.

Foto och redigering: Göran Hartman.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128003988
Artikelnummer
00398
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
45 + 31 minuter
Övriga detaljer
93 g