Originalprodukt:
Utkik 4-6 Religion, Gleerups Utbildning, Första upplagan

Utkik 4-6 Religion, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tända ljus.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
275 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Utkik 4-6

Eleverna får i varje kapitel tydliga mål och viktiga begrepp som bör poängteras under arbetets gång. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Större avsnitt avslutas med en sammanfattning. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140688934
Artikelnummer
9140688934-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Medietyp
Dvd/cd-rom