Utkik Historia 7-9 Grundbok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
359 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Utkik 7-9

Innehållet i Utkik 7-9 Historia Grundbok är uppbyggt kring innehållet i Lgr 11. Alla kapitel innehåller, förutom den berättande texten, ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i läroplanen, vikt läggs vid källor och historiebruk. Kapitlen avslutas med sammanfattning och en tidslinje samt repetitions- och reflektionsfrågor. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789140675606
Artikelnummer
9140675606-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom