Utkik 4-6 Historia, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Framsida 9789140685490
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
298 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Utkik är en basserie i SO, NO och teknik för årskurserna 4-6. Innehållet utgår från Lgr 11 och det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter.

Utkik historia består av elevbok, elevwebb och lärarwebb. Här finns basen i din undervisning: nytt modernt och flexibelt läromedel som ger dig stora möjligheter till en varierad och rolig undervisning.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Artikelnummer
9789140685490-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Dvd/cd-rom