Utkik 4-6 Historia, E-bok i Textview-format

Framsida 9789140685490
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
298 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Utkik är en basserie i SO, NO och teknik för årskurserna 4-6. Innehållet utgår från Lgr 11 och det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter.

Utkik historia består av elevbok, elevwebb och lärarwebb. Här finns basen i din undervisning: nytt modernt och flexibelt läromedel som ger dig stora möjligheter till en varierad och rolig undervisning.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Artikelnummer
9789140685490-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Dvd/cd-rom