Originalprodukt:
Upptäck Religion Arbetsbok, Liber, Första upplagan

Upptäck Religion Arbetsbok, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Upptäck Religion Arbetsbok.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
80 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Upptäck Religion

För att eleverna ska få möjlighet att växa upp till demokratiska medborgare behöver de kunskaper om hur andra människor tror och tänker. Därför har vi lagt stort fokus på bilder som väcker tankar och faktatexter som alla elever kan ta till sig.

Med Upptäck Religion kan du vara säker på att du får med allt i din undervisning som kursplanen kräver - fakta och övningar som tränar de kunskaper som eleven ska utveckla. Den enhetliga beskrivningen av varje religion bidrar till att Upptäck Religion ligger mycket nära den värdegrund som beskrivs i Läroplanen.

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147119868
Artikelnummer
9789147119868-PCG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare