Originalprodukt:
Upptäck Religion Arbetsbok, Liber, Första upplagan

Upptäck Religion Arbetsbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Upptäck Religion Arbetsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
80 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Upptäck Religion

För att eleverna ska få möjlighet att växa upp till demokratiska medborgare behöver de kunskaper om hur andra människor tror och tänker. Därför har vi lagt stort fokus på bilder som väcker tankar och faktatexter som alla elever kan ta till sig.

Med Upptäck Religion kan du vara säker på att du får med allt i din undervisning som kursplanen kräver - fakta och övningar som tränar de kunskaper som eleven ska utveckla. Den enhetliga beskrivningen av varje religion bidrar till att Upptäck Religion ligger mycket nära den värdegrund som beskrivs i Läroplanen.

Visa mer

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147119868
Artikelnummer
9789147119868-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom