UPPTÄCK Europa Geografi Norden, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
186 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Upptäck Geografi

Grundbokens första kapitel handlar bland annat om Europas befolkningsfördelning, om geografiämnet, om klimat, natur och resurser, levnadsvillkor och förändringar samt kulturutbytet i Europa. Sedan är boken indelad i fem regioner där Norden beskrivs mer utförligt. Regionskapitlen varvas med geografiska baskunskaper om Vatten, Energi och Transporter och innehåller resonemang kring hållbara utveckling.

Till denna produkt behöver du även köpa följande produkter för att läromedlet ska bli komplett:

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
2
Utgivningsdatum
ISBN
9789147110377
Artikelnummer
9147110377-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom