Originalprodukt:
Tummen upp! Svenska Öva - Läsa åk 7, Liber, Första upplagan

Tummen upp! Svenska Öva - Läsa åk 7, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tummen upp! Svenska Öva - Läsa åk 7.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
46 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anslutning till övningarna. Texterna och övningarna är anpassade till nivån för åk 7.

Resultatet av övningarna visar vilka kunskaper eleven har men sätter också fingret på vad de behöver arbeta vidare med. Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 kan med fördel användas som en del av det formativa arbetet, som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och som en del av betygssättningen.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147124190
Artikelnummer
9789147124190-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom