Originalprodukt:
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5, Liber, Första upplagan

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
61 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4, 5 och 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6 i Lgr 11.

Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. 

Resultatet visar vilka kunskaper eleven har i svenskämnet samt ger bra vägledning i vad eleven behöver arbeta vidare med.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147110308
Artikelnummer
9147110308-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom