Originalprodukt:
Tummen upp! Svenska kartläggning Åk 6, Liber AB, Andra upplagan

Tummen upp! Svenska kartläggning Åk 6, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
59 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Tummen upp

Elevernas resultat visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kunskapskraven och lägst godkänd nivå för åk 6. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera på och arbetar vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor.

Det ger dessutom läraren ett tydligt underlag inför betygssättningen i slutet av åk 6.
Längst bak i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Matrisen ger en samlad översikt över hur både läraren och eleven anser att kunskapskraven är uppnådda.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
2
Utgivningsdatum
ISBN
9789147102631
Artikelnummer
9147102631-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom