Originalprodukt:

Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
78 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter. Övningarna i boken är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Serien består av tre Tummen Upp! SO-böcker: Geografi/Samhällskunskap, Historia och Religionskunskap. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147110407
Artikelnummer
9789147110407-ECB
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom