Originalprodukt:
Tummen upp! Engelska kartläggning åk 5, Liber, Första upplagan

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 5, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tummen upp! Engelska kartläggning åk 5.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
63 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Tummen upp! hjälper dig att kartlägga elevernas kunskaper mot kunskapskraven och att sätta in punktinsatser där de mest behövs. I Tummen upp! Engelska kartläggning åk 6 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6. Övningarna är tänkta att likna de nationella proven och prövar de kunskaper eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147123377
Artikelnummer
9147123377-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom