Originalprodukt:
Träna Engelsk grammatik A, Liber AB, Andra upplagan

Träna Engelsk grammatik A, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Fristående träningsmaterial som i första hand är avsett för skolår 4-6 men som även kan användas för grundskolans senare del eller av vuxenstuderande.

En regelruta inleder varje avsnitt. Färdigheterna tränas i övningar med stigande svårighetsgrad. Övningarna är självinstruerande och kan användas individuellt eller i grupp. Diagnoser följer upp varje avsnitt. Lösningarna finns i separata facit.

Häftena är inte åldersbundna och kan med fördel följa eleven från ett år till ett annat.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121205013
Artikelnummer
9121205013-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom