Titano Teknik, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Framsida 9789140695062
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
258 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna har TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140695062
Artikelnummer
9789140695062-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom