Titano Teknik, E-bok Textview

Framsida 9789140695062
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
258 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna har TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140695062
Artikelnummer
9789140695062-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom