Originalprodukt:
TitaNO Biologi 2:a uppl, Gleerups, Andra upplagan

TitaNO Biologi 2:a upplagan, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
TitaNO Biologi 2:a upplagan.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
319 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Titano

TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna innehåller TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140688248
Artikelnummer
9789140688248-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Medietyp
Dvd/cd-rom