Originalprodukt:
TitaNO Biologi 2:a uppl, Gleerups, Andra upplagan

TitaNO Biologi 2:a upplagan, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
TitaNO Biologi 2:a upplagan.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
319 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Titano

TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna innehåller TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140688248
Artikelnummer
9789140688248-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Medietyp
Dvd/cd-rom