Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b, elevbok, E-bok Textview

Framsida 9789151100593
Produkttyp: E-bok
Ämne: Psykologi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
299 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Tankar, känslor och beteenden, psykologi 2a och 2b tar upp teknikens inverkan, utvecklings-, personlighets- och klinisk psykologi samt bedömning och fördjupningsområden för kurs 2b.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789151100593
Artikelnummer
9789151100593-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom