Syntes Kemi 1, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Syntes kemi 1.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Kemi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
469 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Syntes

Syntes kemi 1 har texter och bilder som gör innehållet tydligt. På sidor med intressanta "utblickar" kan eleverna fördjupa sig inom historiska tillbakablickar såväl som modern forskning. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som ger en överblick av kapitlets innehåll. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
2:a uppl
Utgivningsdatum
ISBN
9789140674180
Artikelnummer
9140674180-HAM
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare