Synpunkt Naturkunskap 2, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Framsida 9789140695864
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturkunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
389 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Synpunkt är en serie basläromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap.

Synpunkt Naturkunskap 2, elevbok:

  • ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
  • ger eleverna redskap för att diskutera och aktivt använda nyvunnen kunskap
  • har en tydlig koppling till ämnesplanen

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140695864
Artikelnummer
9789140695864-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom